mic, mic, microphone, voice, audio, radio
 053-2805667
Facebook
החינוך מתחיל מפה !
גן לי-אור בקרית ים מציע פעוטון בקריות בסטנדרט הגבוה ביותר, גן לי-אור נוסד בשנת 1998 ושם לעצמו מטרה להניח את היסודות הערכיים החינוכיים והתרבותיים איתם הילד יגדל לאורך כל חייו. ברור לכל שחינוך טוב מתחיל מהבסיס, וחינוך איכותי מגיל ינקות הוא זה שיסייע לילד לצמוח עם שורשים חזקים ולהיחשף אל העולם הבוגר בקלות. גן לי-אור מקנה לילדים מיומניות רבות, ומקפיד על אסטטיות וניקיון ומטפל בכל ילד שמגיע כאילו הוא הילד היחידי
שבשבילו קם המוסד החינוכי המפואר גן לי-אור
אודות גן לי-אור בקריית ים