mic, mic, microphone, voice, audio, radio
Facebook
אנו מאמינים שחווית הגן משמעותית להורים לא פחות מלילדים. השיטה שלנו מבוססת על יצירת שיתוף פעולה מלא ותקשורת חופשית עם ההורים. הצוות החינוכי שלנו עובר הכשרה והדרכה מתמדת, ופועל בליווי ותמיכה של  יועצת פדגוגית הנותן מעטפת חינוכית וייעוץ והעשרה מתקדמים – לילדים ולהורים