mic, mic, microphone, voice, audio, radio
Facebook

מי אתם גן ליאור בקרית ים?

17 אנשי צוות וותיקים בעלי הכשרה שנערכת במסגרת הגן וכן במסגרת התמ"ת.
גן ליאור בקרית ים מכשיר את הצוות לכל אורך השנה ע"י מפגשים עם מדריכה פדגוגית שצמודה לפעילות הגן.
בכל חודש נפגשות בנות הצוות עם המדריכה ופורטים את העבודה המעשית שנערכה עם הילדים
הצוות מציף את האתגרים שחווה ולומד לפתור אותם. המדריכה מספקת להן חומרי עבודה עדכניים ללימוד המשכי ובמהלך יום שלם מתגבשת עוד לבנה בבניית צוות מנצח שמסוגל לתת לילדים למידה עניינית ומקצועית.

פעוטון בקרית ים או פעוטון בקריות הינו מוסד חינוכי רב ערך עבור הילדים ולא "ספה לנוח עליה" עד הגעה לגיל 3 שנים.
גן ילדים בקריות צריך להביא ערכים של מוסר ולמידה יומם יומית תוך יצירת רצף חינוכי שאינו מתמקד רק בחגים ומועדי השנה.

פעוטון בקריות שהוא שם דגש על נירמול למידה עצמאית ולא סעד לילד בכל מפגש עם אתגר.
רב הערך ביצירת סביבה לימודית ופרותיו נראים בבית שהוא הסביבה הטבעית של הילד, שם בא לידי ביטוי
במסוגלות של הילד ליצור,ללמוד ולהביט קדימה.

במהלך השנים גן ליאור בקרית ים הבין כיצד ליצור סדר אירגוני בתוכן יומם של הילדים וללמדם לישות זאת לבדם.
כשההורים יוצאים עם הילדים לטיולים או לכל מפגש חברתי אחר יהיה ניתן ליראות כיצד הילדים נינוחים וסבלניים להכיל את האירוע שאליו הגיעו, ניתן יהיה לצפות מהם לייצר שפה חברתית שתספק להם וגם לכם נחת רוח.

פעוטון ליאור בקרית ים אינו עוד גן ילדים של חגים ומועדים אלא מוסד חינוכי שדוגל בלמידה משמעותית.