mic, mic, microphone, voice, audio, radio
Facebook

טופס רישום מהיר לכיתת בוגרים 3+

שלום רב

אנו בשיאה של הכנת כיתת הגן לשנת הלימודים תשפ"ג
על מנת להשיג כיתת מופת איכותית ולימודית כפי שרצינו
הכיתה תפתח לפי 11 ילדים  ועד כה יש 7 ילדים שנרשמו.

כל מי שמעוניין, כולל הורים ששלחו טפסי רישום 
מלאו עכשיו פרטים לרישום דיגיטלי.