mic, mic, microphone, voice, audio, radio
Facebook
לחצו כאן לקריאת הכתבה
גן ליאור בקרית ים מאפשר לילדים מעל גיל 3 להמשיך עוד שנה משמעותית של למידה והתבגרות
רוצים ללמוד עוד על הנושא?  
לחצו כאן לקריאת הכתבה
גן ליאור בקרית ים פועל לפי תכנית שנתית בליווי יועצת פדגוגית ללימוד משמעותי בגיל 3
רוצים ללמוד עוד על הנושא?
לחצו כאן לקריאת הכתבה
אנחנו בגן ליאור קרית ים יוצרים רצף למידה משמעותי עד גיל 4