mic, mic, microphone, voice, audio, radio
Facebook

חוק הפיקוח על מעונות היום 

גן ליאור בקרית ים נכנס תחת חוק הפיקוח למעונות היום
כשמחפשים פעוטון בקרית ים או גן ילדים בקרית ים הדרך מובילה לגן ליאור
שידוע כמודל לחדשנות ורעננות בתחום מעונות היום.

הילדים בגן ליאור בקרית ים הינם חלק מ 548,200 פעוטות בישראל בגילי לידה עד שלוש בשנת 2020 ששהו במסגרות מפוקחות.

מסגרות מפוקחת שנכנסו לכותרת גני ילדים בקריות ונצמדו לחוקים החדשים שכל המטפלות עברו קורסים והשתלמויות כמו כן הגן עבר מבדק בטיחותי והוצמד פרוייקטור מיוחד לליווי על מנת להגיע גם לדקויות עד כדאי תכנים חדשניים וכדומה.

גן ילדים ליאור בקרית ים ,שהעברתו להיות ממשפחת המעונות שבאחריות משרד החינוך בינואר 2022 מרחיב ומעמיק את הפיקוח על עצמו, מגייס מטפלות חדשות ומתחיל בתהליך של הכשרה מקיפה וכוללת של כל המטפלות במסגרות הקיימות. נוסף על זאת, גן ליאור בקרית ים יוצא לתהליך של בינוי כיתות חדשות, אשר ירחיב את היקף קהילת הלקוחות שלו. המטרה בסופו של דבר, להעביר את גיל לידה ועד 3 למערך חינוכי מוסדר המקבל תנופה חדשה עם כניסת חוק הפיקוח על מעונות היום.".