mic, mic, microphone, voice, audio, radio
 053-2805667
Facebook

גן ליאור בקרית ים עבור הילדים זה אי של שקט מקום שבו הם יכולים לנוח, לשים בצד את טרדות התחרות עם אחיהם.  מקום שבו הם יכולים פשוט להיות הם, להיות אהובים ומאושרים.

מעניין שגם אצל ההורים, "גן ליאור"  מתקשר לרגש, תחושת נוחות, והמשמעות עבור הילדים היא 'יש אישור'.
אישור על היותם בלתי שפיטים, ושכל התופעות וחווית הקיום שלהם יבואו לידי ביטוי בדרך הייחודית רק להם.

גן ילדים בקרית ים זה בגן ליאור כי פה הילדים תמיד  יידעו בוודאות שהם אהובים, מוגנים ומוזנים,
ושלכל אחד ואחת מהילדים יש משמעות עבורנו.
 

מזה גן ליאור בקרית ים עבור הילדים?